VIP会员招募中,多重好礼等你来
VIP会员招募中,多重好礼等你来
2020-01-01 00:00

 第一重礼:注册会员即赠现金劵5元;

                  当次消费可用

第二重礼:完成充值即升级,多冲多送。

                  1、充值100元赠送10元。

                  2、充值300元赠送50元。

                  3、充值500元赠送100元。

第三重礼:消费积分兑换优惠劵。

                  500积分兑换5张10元现金券

                  800积分兑换10张10元现金券

 

 
 

 


粤ICP备05046313